słowo świat

słowo, jak mina, wybucha, gdy się na nie trafi,
wnietworzy, świat